บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)
บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)
  • เที่ยวเพลิน ไม่เดินร้านช็อป | เยือน 4 ไฮไลท์ หูหนาน| เขาอวตาร แรงบันดาลใจแห่งดาวแพนโดรา | เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ | เมืองโบราณฟ่งหวง ชมความงามของนครแห่งสีและแสง | เมืองโบราณฝูหรง ชมความงามของเมืองโบราณ นครแห่งดอกบัว|
5วัน 4คืน / เริ่ม 19,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK241169
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) ราคาอื่นๆ
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 25,900 29,900 25,900 แสดง -
Sold Out
28 ก.ค. 67 - 1 ส.ค. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
Sold Out
31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 19,900 23,900 19,900 แสดง -
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 24,900 28,900 24,900 แสดง -
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 20,900 24,900 20,900 แสดง -
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 20,900 24,900 20,900 แสดง -
1 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
8 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 22,900 24,900 22,900 แสดง -
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
29 ก.ย. 67 - 3 ต.ค. 67 22,900 26,900 22,900 แสดง -
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 24,900 28,900 24,900 แสดง -
13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 24,900 28,900 24,900 แสดง -
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 24,900 28,900 24,900 แสดง -
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 25,900 29,900 25,900 แสดง -
20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 25,900 29,900 25,900 แสดง -
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 25,900 29,900 25,900 แสดง -
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 24,900 28,900 24,900 แสดง -
Sold Out
27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 24,900 28,900 24,900 แสดง -
30 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
3 พ.ย. 67 - 7 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
6 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
8 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
Sold Out
10 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
27 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
29 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
2 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67 24,900 28,900 24,900 แสดง -
9 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 24,900 28,900 24,900 แสดง -
15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
16 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 23,900 27,900 23,900 แสดง -
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 24,900 28,900 24,900 แสดง -
30 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 26,900 30,900 26,900 แสดง -
31 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 26,900 30,900 26,900 แสดง -
4 ม.ค. 68 - 8 ม.ค. 68 24,900 28,900 24,900 แสดง -
5 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68 24,900 28,900 24,900 แสดง -
6 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 24,900 28,900 24,900 แสดง -

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)
บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)
ราคาเริ่มต้น 19,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)
บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เขาประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง 5วัน 4คืน โดยสายการบิน Thai Vietjet (VZ)
ราคาเริ่มต้น 19,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน