WNCN-TFU-654SL-เฉิงตู ไม่ลงร้าน เที่ยว 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน_6 วัน_MAY-SEP_24
WNCN-TFU-654SL-เฉิงตู ไม่ลงร้าน เที่ยว 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน_6 วัน_MAY-SEP_24
 • เฉิงตู 6 วัน 5 คืน, 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว, อุทยานหวงหลง, อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน
 • เม่าเสี่ยน, ทะเลสาบเตี๋ยซี, เมืองเก่าซงพาน, จิ่วจ้ายโกว, อุทยานหวงหลง, เมืองเฮ่อสุ่ย, นั่งกระเช้าอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน, ตูเจียงเยี่ยน, เมืองโบราณ, สะพานหนานเฉียว, ตูเจียงเยี่ยน, แพนด้าเซลฟี่, สวนหมีแพนด้า, วัดต้าฉือ, ไท่กู๋หลี, ถนนซุนซีลู่
 • 4 ดาว
6วัน 5คืน / เริ่ม 24,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK240805
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 24,999 31,499 24,999 24,999 24,999 แสดง -
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 28,990 35,490 28,990 28,990 28,990 แสดง -
  20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 28,990 35,490 28,990 28,990 28,990 แสดง -
  Sold Out

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  WNCN-TFU-654SL-เฉิงตู ไม่ลงร้าน เที่ยว 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน_6 วัน_MAY-SEP_24
  WNCN-TFU-654SL-เฉิงตู ไม่ลงร้าน เที่ยว 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน_6 วัน_MAY-SEP_24
  ราคาเริ่มต้น 24,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  WNCN-TFU-654SL-เฉิงตู ไม่ลงร้าน เที่ยว 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน_6 วัน_MAY-SEP_24
  WNCN-TFU-654SL-เฉิงตู ไม่ลงร้าน เที่ยว 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน_6 วัน_MAY-SEP_24
  ราคาเริ่มต้น 24,999
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน