นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB
นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB
 • มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
 • บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด,ฮอทพอท,กุ้งแม่น้ำ
 • มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
 • 4 ดาว
3วัน 2คืน / เริ่ม 9,990 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK240709
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 9,990 12,490 9,990 9,990 9,990 แสดง -
  20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 9,990 12,490 9,990 9,990 9,990 แสดง -
  27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 9,990 12,490 9,990 9,990 9,990 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB
  นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB
  ราคาเริ่มต้น 9,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน