ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน
ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"
 • 5 ดาว
5วัน 3คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK240685
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 10,990 14,890 10,990 10,990 10,990 แสดง -
  Sold Out

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน
  ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน
  ราคาเริ่มต้น 10,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน
  ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน
  ราคาเริ่มต้น 10,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน