HAKAQ0124 ซุปตาร์...ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4 วัน 2 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก
HAKAQ0124 ซุปตาร์...ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4 วัน 2 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก
 • 4 ดาว
4วัน 2คืน / เริ่ม 9,888 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK240655
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 12,888 15,888 12,888 10,888 แสดง -
  28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 9,888 12,888 9,888 9,888 แสดง -
  2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 10,888 13,888 10,888 10,888 แสดง -
  4 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67 9,888 12,888 9,888 9,888 แสดง -
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 12,888 15,888 12,888 10,888 แสดง -
  11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 9,888 12,888 9,888 9,888 แสดง -
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 10,888 13,888 10,888 10,888 แสดง -
  18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 9,888 12,888 9,888 9,888 แสดง -
  23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 10,888 13,888 10,888 10,888 แสดง -
  25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 9,888 12,888 9,888 9,888 แสดง -
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 10,888 13,888 10,888 10,888 แสดง -
  1 ก.ย. 67 - 4 ก.ย. 67 9,888 12,888 9,888 9,888 แสดง -
  6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 10,888 13,888 10,888 10,888 แสดง -
  8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 9,888 12,888 9,888 9,888 แสดง -
  13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 10,888 13,888 10,888 10,888 แสดง -
  15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 9,888 12,888 9,888 9,888 แสดง -
  20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 10,888 13,888 10,888 10,888 แสดง -
  22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 9,888 12,888 9,888 9,888 แสดง -
  27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 10,888 13,888 10,888 10,888 แสดง -
  29 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 9,888 12,888 9,888 9,888 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  HAKAQ0124 ซุปตาร์...ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4 วัน 2 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก
  HAKAQ0124 ซุปตาร์...ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4 วัน 2 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก
  ราคาเริ่มต้น 9,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  HAKAQ0124 ซุปตาร์...ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4 วัน 2 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก
  HAKAQ0124 ซุปตาร์...ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4 วัน 2 คืน (APR - SEP 24) บินดึก-กลับดึก
  ราคาเริ่มต้น 9,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน