ZGCKG-2403FD จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี (เข้าฉงชิ่ง-ออกเฉิงตู)
ZGCKG-2403FD จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี (เข้าฉงชิ่ง-ออกเฉิงตู)
 • เที่ยวจัดเต็ม 2 มหานคร จงชิ่ง เฉิงตู ชมมรดกโลก "อุทยานหลุมฟ้า" สัมผัสสวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนมังกร "หุบเขาสี่ดรุณี"
 • 5 ดาว
7วัน 5คืน / เริ่ม 25,990 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK240535
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  10 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 25,990 31,990 25,990 28,990 28,990 แสดง -
  10 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 25,990 31,990 25,990 28,990 28,990 แสดง -
  12 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 28,990 34,990 28,990 31,990 31,990 แสดง -
  19 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 28,990 34,990 28,990 31,990 31,990 แสดง -
  Sold Out
  22 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 28,990 34,990 28,990 31,990 31,990 แสดง -
  29 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 26,990 32,990 26,990 29,990 29,990 แสดง -
  Sold Out

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGCKG-2403FD จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี (เข้าฉงชิ่ง-ออกเฉิงตู)
  ZGCKG-2403FD จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี (เข้าฉงชิ่ง-ออกเฉิงตู)
  ราคาเริ่มต้น 25,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGCKG-2403FD จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี (เข้าฉงชิ่ง-ออกเฉิงตู)
  ZGCKG-2403FD จีน ฉงฉิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี (เข้าฉงชิ่ง-ออกเฉิงตู)
  ราคาเริ่มต้น 25,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน