PHK09-SL PRO HONG KONG 3D2N ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 3 ดาว
PHK09-SL PRO HONG KONG 3D2N ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 3 ดาว
3วัน 2คืน / เริ่ม 12,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK240370
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 12,999 17,899 12,999 15,999 15,999 แสดง -
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 15,999 20,899 15,999 18,999 18,999 แสดง -
17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 12,999 17,899 12,999 15,999 15,999 แสดง -
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 12,999 17,899 12,999 15,999 15,999 แสดง -
24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 13,999 18,899 13,999 16,999 16,999 แสดง -
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 13,999 18,899 13,999 16,999 16,999 แสดง -

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

PHK09-SL PRO HONG KONG 3D2N ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 3 ดาว
PHK09-SL PRO HONG KONG 3D2N ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

PHK09-SL PRO HONG KONG 3D2N ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 3 ดาว
PHK09-SL PRO HONG KONG 3D2N ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 3 ดาว
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน