JVZ115 เปิ้นกึ๊ดเติงตั๋วหนา.. บินตรงเชียงใหม่ OSAKA โอซาก้า เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน
JVZ115 เปิ้นกึ๊ดเติงตั๋วหนา.. บินตรงเชียงใหม่ OSAKA โอซาก้า เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน
 • 3 ดาว
5วัน 3คืน / เริ่ม 24,888 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK240346
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 29,888 36,388 29,888 29,888 29,888 แสดง -
  25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 29,888 36,388 29,888 29,888 29,888 แสดง -
  23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 25,888 32,388 25,888 25,888 25,888 แสดง -
  30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 27,888 34,388 27,888 27,888 27,888 แสดง -
  20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 25,888 32,388 25,888 25,888 25,888 แสดง -
  4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 25,888 32,388 25,888 25,888 25,888 แสดง -
  20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 25,888 32,388 25,888 25,888 25,888 แสดง -
  22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 25,888 32,388 25,888 25,888 25,888 แสดง -
  29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 24,888 31,388 24,888 24,888 24,888 แสดง -
  19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 24,888 31,388 24,888 24,888 24,888 แสดง -
  26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 24,888 31,388 24,888 24,888 24,888 แสดง -
  3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 25,888 32,388 25,888 25,888 25,888 แสดง -
  17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 32,900 39,400 32,900 32,900 32,900 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  JVZ115 เปิ้นกึ๊ดเติงตั๋วหนา.. บินตรงเชียงใหม่ OSAKA โอซาก้า เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน
  JVZ115 เปิ้นกึ๊ดเติงตั๋วหนา.. บินตรงเชียงใหม่ OSAKA โอซาก้า เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน
  ราคาเริ่มต้น 24,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  JVZ115 เปิ้นกึ๊ดเติงตั๋วหนา.. บินตรงเชียงใหม่ OSAKA โอซาก้า เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน
  JVZ115 เปิ้นกึ๊ดเติงตั๋วหนา.. บินตรงเชียงใหม่ OSAKA โอซาก้า เกียวโต อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ นัมบะยาซากะ 5วัน 3คืน
  ราคาเริ่มต้น 24,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน