ZGTBS-2413GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี
ZGTBS-2413GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี
 • เช็คอินดินแดนศักดิ์สิทธิ์สุดขอบทวีปเอเชีย ดินแดนต้องมนต์แห่งเทือกเขาคอเคซัส
 • 4 ดาว
8วัน 5คืน / เริ่ม 45,990 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK240328
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  6 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 45,990 52,990 45,990 45,990 44,990 แสดง -
  13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 45,990 52,990 45,990 45,990 44,990 แสดง -
  20 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 45,990 52,990 45,990 45,990 44,990 แสดง -
  27 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67 45,990 52,990 45,990 45,990 44,990 แสดง -
  4 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 46,990 53,990 46,990 46,990 45,990 แสดง -
  11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 48,990 55,990 48,990 48,990 47,990 แสดง -
  18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 48,990 55,990 48,990 48,990 47,990 แสดง -
  25 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 48,990 55,990 48,990 48,990 47,990 แสดง -
  1 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67 46,990 53,990 46,990 46,990 45,990 แสดง -
  8 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 46,990 53,990 46,990 46,990 45,990 แสดง -
  15 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 46,990 53,990 46,990 46,990 45,990 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGTBS-2413GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี
  ZGTBS-2413GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี
  ราคาเริ่มต้น 45,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGTBS-2413GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี
  ZGTBS-2413GF จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นาที ควาเรลี
  ราคาเริ่มต้น 45,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน