โปรแกรม ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG)
โปรแกรม ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG)
 • -อิสตันบลู - ชานัคคาเล - ทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - ไอยวาริค - เพอร์กามัม - เอเฟซุส - เมืองโบราณเอเฟซุส -โรงงานเครื่องหนัง - คูซาดาซึ - ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - อันตัลยา -หอคอยฮิดิร์ลิค - ล่องเรืออันตัลยา - คอนยา - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - คาราวานสไลน์ - คัปปาโดเกีย
 • -นครใต้ดิน - ระบำหน้าท้อง - คัปปาโดเกีย - ชมวิวเมืองคัปปาโดเกียโดยบอลลูน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -อุชิซาร์ - พาซาแบค - สวนอีเมอร์กัน “เทศกาลทิวลิป” - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม -แกรนด์บาซาร์ - ย่านกาลาตา - พระราชวังโดลมาบาเชห์ - พระราชวังทอปคาปึ - เก็บภาพหอคอยกาลาตา -ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดเครื่องเทศ
 • 4 ดาว
10วัน 7คืน / เริ่ม 69,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK240037
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  12 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 99,900 128,900 99,900 99,900 99,900 แสดง -
  27 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67 79,900 102,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  17 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 69,900 88,900 69,900 69,900 69,900 แสดง -
  1 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 79,900 102,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  20 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 69,900 88,900 69,900 69,900 69,900 แสดง -
  9 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 79,900 101,900 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 69,900 88,900 69,900 69,900 69,900 แสดง -
  11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 79,900 101,900 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 79,900 101,900 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  15 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 69,900 88,900 69,900 69,900 69,900 แสดง -
  1 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 79,900 101,900 79,900 79,900 79,900 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG)
  โปรแกรม ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG)
  ราคาเริ่มต้น 69,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG)
  โปรแกรม ทัวร์แกรนด์ตุรกี 10D 7N (TG)
  ราคาเริ่มต้น 69,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน