8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
  • บินภายใน 1 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ้ำ 2 คืน + ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • ท้องถิ่น, ไทย, จีน
8วัน 6คืน / เริ่ม 53,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK233704
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ
1 พ.ค. 67 - 8 พ.ค. 67 57,900 65,900 57,900 57,900 แสดง -
Sold Out
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 แสดง -
15 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 แสดง -
27 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 57,900 65,900 57,900 57,900 แสดง -
11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 57,900 65,900 57,900 57,900 แสดง -
14 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 แสดง -
9 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 แสดง -
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 แสดง -
20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 แสดง -
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 แสดง -
16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 แสดง -
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 53,900 61,900 53,900 53,900 แสดง -
27 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 66,900 75,900 66,900 66,900 แสดง -
28 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 66,900 75,900 66,900 66,900 แสดง -

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 53,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 53,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน