โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)
โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)
 • -มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
 • -พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
 • 4 ดาว
8วัน 5คืน / เริ่ม 69,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK233563
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67 69,900 85,800 69,900 69,900 69,900 แสดง -
  20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 79,900 95,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 79,900 95,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 69,900 85,800 69,900 69,900 69,900 แสดง -
  12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 75,900 91,800 75,900 75,900 75,900 แสดง -
  19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 75,900 91,800 75,900 75,900 75,900 แสดง -
  1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 79,900 95,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  7 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 79,900 95,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)
  โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)
  ราคาเริ่มต้น 69,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)
  โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)
  ราคาเริ่มต้น 69,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน