ZGTBS-2409QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ บอร์โจมี่ คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี (พิชิต 3 กระเช้า)
ZGTBS-2409QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ บอร์โจมี่ คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี (พิชิต 3 กระเช้า)
 • นั่ง 4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส ไข่มุกแห่งดินแดน 2 ทวีป นั่งกระเช้าเที่ยวสวนบอร์โจมี และโคบิ-กูดาอูรี
 • 4 ดาว
7วัน 5คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK233482
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  1 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67 50,990 58,890 50,990 50,990 51,990 แสดง -
  Sold Out

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGTBS-2409QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ บอร์โจมี่ คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี (พิชิต 3 กระเช้า)
  ZGTBS-2409QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ บอร์โจมี่ คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี (พิชิต 3 กระเช้า)
  ราคาเริ่มต้น 50,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGTBS-2409QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ บอร์โจมี่ คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี (พิชิต 3 กระเช้า)
  ZGTBS-2409QR จอร์เจีย ทบิลิซี่ บอร์โจมี่ คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี (พิชิต 3 กระเช้า)
  ราคาเริ่มต้น 50,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน