VZTPE8-1 TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ
VZTPE8-1 TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ
  • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
  • ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
  • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
5วัน 4คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK233390
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
3 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67 21,999 26,999 21,999 21,999 21,999 แสดง -
Sold Out
6 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 21,999 26,999 21,999 21,999 21,999 แสดง -
Sold Out
7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 21,999 26,999 21,999 21,999 21,999 แสดง -
Sold Out
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 21,999 26,999 21,999 21,999 21,999 แสดง -
Sold Out
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 21,999 26,999 21,999 21,999 21,999 แสดง -
Sold Out
21 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 21,999 26,999 21,999 21,999 21,999 แสดง -
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

VZTPE8-1 TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ
VZTPE8-1 TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ
ราคาเริ่มต้น 21,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

VZTPE8-1 TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ
VZTPE8-1 TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ
ราคาเริ่มต้น 21,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน