โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8D 5N (EY)
โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8D 5N (EY)
 • -มิวนิค - ฮัลล์สตัทท์ - ซอล์ซบูร์ก - สวนมิลาเบลล์ - เบิร์ชเทสกาเด้น - ทะเลสาบโคนิคส์ซี -รอมเซา - โอเบอรามาเกา - วิหารเอททอล – ฟุสเซ่น - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินน์สบรุกซ์ -หลังคาทองคำ - ลิกเทนสไตน์ กรุงวาดุส - ลูเซิร์น - สะพานไม้ - อนุสาวรีย์สิงโต - อินเทอร์ลาเก้น
 • -เมนูปลาเทราซ์รสเลิศ, ขาหมูเยอรมัน
 • -เลาเทอร์บรุนเนน - น้ำตกชเตาบ์บาค - นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -V-Cableway - ซูริค - ชมเมืองเก่า -ช้อปปิ้ง ชวาเน่นท์พลัทซ์, เมืองซูริค
 • 4 ดาว
8วัน 5คืน / เริ่ม 73,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK232943
 • โรงแรม
 • วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
  23 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 79,900 102,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  29 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67 75,900 98,800 75,900 75,900 75,900 แสดง -
  15 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 73,900 96,800 73,900 73,900 73,900 แสดง -
  21 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 79,900 102,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  28 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 82,900 105,800 82,900 82,900 82,900 แสดง -
  11 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 79,900 102,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -
  18 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 73,900 96,800 73,900 73,900 73,900 แสดง -
  23 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 79,900 102,800 79,900 79,900 79,900 แสดง -

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8D 5N (EY)
  โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8D 5N (EY)
  ราคาเริ่มต้น 73,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8D 5N (EY)
  โปรแกรม ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8D 5N (EY)
  ราคาเริ่มต้น 73,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน